Webwinkel Waardijn

Webwinkel Waardijn

Waardijn is de webshop van ASVZ. Een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Hier kunt u de vele producten die gemaakt worden door cliënten van ASVZ bekijken en bestellen.

De naam Waardijn stamt uit de middeleeuwen. De Waardijn was de proefmeester bij een gilde (vereniging van vaklieden) die de kwaliteit beoordeelde van de producten die bij toetreding tot het gilde werden voorgelegd. Nieuwe gildeleden dienden eerst een meesterproef in te leveren, waarbij de bekwaamheid van de betrokkene bleek. Bij eerder ingeschreven gildeleden controleerde de Waardijn de handhaving van de binnen het gilde overeengekomen kwaliteit.

Onze makers willen u graag laten kennismaken met de kwaliteit van hun producten. Producten waar zij met recht trots op zijn. Voor hen bent u de Waardijn.